top of page
The Top Book bestseller

เปิดตัวหนังสือน่าอ่านที่จะทำให้คุณเป็นเจ้านายของความสุขตามสไตล์ Geek Way

NEW

คนที่โชคดีที่สุด...

ไม่ใช่คนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ

 

แต่คือคนที่มีความสุขได้...

กับความไม่สมบูรณ์แบบ

Welcome To Geek Way Publishing
Geek Way believe
Reading makes life better.

เส้นทางของคนที่รักการอ่าน รู้จักใช้ชีวิต เข้าใจตัวเอง นิสัยดี

ชอบการพัฒนา เพื่อพาให้ชีวิตดีขึ้น ตามวิถีของ geekway.co

Geek Way

NEW!

คนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่คือคนที่มีความสุขได้กับความไม่สมบูรณ์แบบ

หนังสือเล่มเล็กแต่มหัศจรรย์นี้จะมากระตุ้นเตือนถึงการมีความสุขอย่างง่ายที่สุด พร้อมวิธีคิดเพื่อรับมือกับการคิดมาก เมื่อเจอปัญหาชีวิต เมื่ออยู่กับงานที่ไม่มีความสุข หรือเมื่อกำลังปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาอยู่เหนือความสุขของตัวเอง

หนังสือเล่มนี้จะบอกเทคนิคที่หลากหลายเพื่อดึงคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเอง มีความสุขในแบบของตัวเอง และควบคุมความสุขได้ ที่มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างความสุขท้ายเล่ม

หนังสือน่าอ่าน เป็นเจ้านายของความสุข
Newsletter
Subscribe for the latest Geek Way Updates
bottom of page